HISTORIE

Při pátrání po historii mlýna jsme našli výpis textu z kroniky, který zmiňuje tento mlýn již v roce 1620. Je zde popsáno jak byl mlýn vyjmut z roboty v konopišťském panství a kolik věrtelů jednotlivých surovin zato museli každoročně odevzdat na zámek Konopiště.

Nejstarší budova objektu, hlavní velké stavení nalevo, má tedy dlouhou historii. Postupně byla usedlost dostavovaná dle potřeb, takže v době své největší slávy zde byla pekárna, stáje, penzion a několik pavlačových bytů pro služebnictvo.

Ve mlýně se mlelo, pekl se chleba a koňský povoz ho rozvážel ještě teplý po blízkém okolí. Mlýnem vedla veřejná cesta a pocestný si mohl odpočinout pod velkou lípou, dostal chléb a pivo. Asfaltovou silnici v Podmračí vybudovali až v 50.tých letech, do té doby byl mlýn důležitou a frekventovanou zastávkou na cestě...

SOUČASNOST

Po rozsáhlé rekonstrukci obou hlavních budov a stájí v letech 2008/2009 jsme se ještě po nějakém čase rozhodli vybudovat na pastvině přes ulici plnohodnotnou jezdeckou halu pro potřeby drezurních tréninků a hipoterapií. Časem jsme zrekonstruovali také rybník s ostrůvkem a stavidlem a postavili krytý bazén.

V druhém stavení jsme vybudovali pokoje pro hosty. Postupně se zde naše rodina rozrostla a vychovali jsme zde 4 děti. Každé léto sem za námi přijížděli rodiny přátel. Děti trénovali v hale jezdeckou drezuru, provozovali jsme skupinové i individuální hodiny jezdectví a hipoterapie.

MLÝN MRAČ

BUDOVA MLÝNA

BUDOVA PRO HOSTY

INTERIÉR

STÁJE

ZAHRADA

MUZEUM

JEZDECKÁ HALA

PROČ MLÝN PRODÁVÁME?

Čas běží, některé naše děti dospěly a rozběhly se do světa, některé vyrostly a mají již jiné zájmy. Koníci nám zestárli a kurzy neprobíhají. Už mlýn nevyužíváme v celé jeho pestrosti a kráse.

Z celého srdce bychom si přáli, aby toto místo našlo nového majitele, který si ho zamiluje jako naše rodina. Ideálně velkou rodinu s koňmi, která zde bude žít a hospodařit s láskou a pokorou, tak jak si to mlýn zaslouží.

Zavadilovi.

VIDEO

Mlýn jsme velkoryse zrekonstruovali pro potřeby naší velké rodiny. Namísto původního záměru drobných oprav došlo k totální rekonstrukci a krom obvodových metr širokých kamenných zdí nezůstal doslova kámen na kameni.

Vnitřní prostor hlavní budovy měl asi 12 malinkatých místnůstek, dnes je zde jeden velký obytný prostor s otevřenou půdou. Nechali jsme kompletně vyměnit všechny trámy, které byly patrně ještě původní a zcela zdevastované. Pan tesař byl zakázkou nadšen – nazval jí prací svého života. Sám chodil po šumavském lese a hledal mohutný strom, ze kterého udělá 13 m dlouhý trám.

KONTAKTUJE NÁS

V zastoupení majitelů manželů Zavadilových

Václav Duben (Reality 11)
Tel. : +420 608711656
Email: duben@reality11.cz